Logo serwisu  » Kontakt
ZAMKNIJ Ikona menu

Kontakt

SPRAWY ORGANIZACYJNE
email: kontakt@superligarapid.com
Telefon: +48 698 977 757

DLA PARTNERÓW
Dla biznesu: biznes@superligarapid.com
Dla mediów: press@superligarapid.com

Dane rejestracyjne

Superliga w Szachach Szybkich Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
REGON: 524300660,
NIP: 5543010850
KRS: 0001019990
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100.000 PLN (w całości wpłacony).

Bank i numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
PL 28 1050 1139 1000 0090 8206 7209